शेल्फी काढा लिरिक्स | Selfie Kadha Lyrics

इथे मिळवा नवीन मराठी गाणे शेल्फी काढा लिरिक्स | Selfie Kadha Lyrics शेल्फी काढा लिरिक्स | Selfie Kadha Lyrics ऐन दुपारी… व्हॉटसअप वरती…मेसेज तुमचा आला…प्रेमाची लाली कशी चढलिया गाली…अंगभर काटा आला… जरा बसा… ऐकुन घ्या राया मला…घ्या आयफोन बोलाया…इश्काला या… पायरोल तुम्ही करा… शेल्फी काढा राया हो अशी… मला नजरेत कैद करा…शेल्फी काढा राया हो … Read more